Nyheter

Compare 20 december, 2017

Tack för ett bra 2017 som bäddat för ett riktigt spännande 2018!

Vi vill passa på och tacka er som svarade på vår enkät samt deltog i intervju. Materialet är sammanställt och du hittar det under länken nedan. Det är ett viktigt underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete i att på bästa sätt stödja era behov i Compare....

20 december, 2017

Forskning för framtidens digitala välfärdstjänster

 I vår vardag introduceras ständigt nya digitala tjänster samtidigt som nya data- och kommunikationsmöjligheter utvecklas. I Värmland satsas det nu på projektet DigitalWell där målet är att skapa en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlighet...

Motillo 19 december, 2017

Så slog prenumerationsboxen konverteringsrekord med ny e-handelslösning

Under hösten har Motillo utvecklat en ny e-handelslösning för Crate Inventors, företaget bakom prenumerationsboxarna Bakboxen och Dejtboxen. Efter en initial testfas har nu de nya sajterna lanserats och redan efter några dagar märks en markant ökning av konverteringsgraden...

Swedwise 18 december, 2017

Ökad produktivitet och lönsamhet med digitaliserad dokumenthantering

LBC Logistik har gått från att hantera tusentals ordrar, transportsedlar och fakturor manuellt till att sköta detta helt digitalt med hjälp av fordonsdatorer och Swedwise lösning för effektiv dokumenthantering. Detta har resulterat i att LBC Logistik med bibehållen...

14 december, 2017

Forskningsprojekt ska studera robotteknik inom äldrevården

Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning ska, som en av de första kommunerna i Sverige, installera och utvärdera en intelligent dusch. Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska studera hur den nya tekniken upplevs och...

13 december, 2017

Systembolaget fortsätter satsa på digitalisering och innovation – förnyar samarbete med EVRY

Systembolaget förnyar sitt samarbete med IT-tjänsteföretaget EVRY och fortsätter sitt arbete med digitalisering och innovation. Det förnyade samarbetet innebär en kraftansträngning från Systembolagets sida som siktar på en molntransformation. Affären är en...

12 december, 2017

​Forskningsprojekt ska skapa besöksplatsens digitala upplevelser

Ett nytt treårigt projekt vid Karlstads universitet siktar på att stärka besöksnäringen genom att hitta nya, platsbaserade digitala upplevelser. Tillväxtverket, Region Värmland och universitetet finansierar med sammanlagt 4,8 miljoner kronor.

Deluxe Vericom 29 november, 2017

Deluxe Vericom – nytt växande Compare-företag i framkant!

Med kunder som National Football League, English Premier League och Esports league jobbar Deluxe Vericom med rörlig bild live/on-demand, livesport, broadcast, video-on-demand och digital cinema -  24 timmar om dygnet  7 dagar i veckan med hela världen som spelrum.

Compare 24 november, 2017

Jämlik arbetsplats = attraktiv arbetsgivare!

ICT-branschen står inför en enorm kompetensbrist och en viktig del är att attrahera fler kvinnor. Det är ett av länets mest könssegregerade branscher där nära 80% är män. Genom projektet Genius in ICT fick vi möjlighet att bjuda in till en frukost.

23 november, 2017

Framgångsrika Tillväxtmotorn vann prestigefyllt pris

 Tillväxtmotorn är en värmländsk metod för att få små och medelstora företag att öka lönsamheten och växa. Den har varit så framgångsrik att den nu har fått ett prestigefyllt pris i konkurrens med tävlande från 32 länder. – I snitt har bolagen...