Digital utveckling och innovation tillsammans

Vi är ett kluster som består av cirka 100 företag inom den digitala sektorn i Värmland. Vi är en resurs för företag och organisationer som sätter tillväxt i fokus och vill få regionens företag att växa och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik. För det krävs att vi tänker bortom morgondagen och driver digital utveckling och innovation tillsammans.

Tre uttalade fokusområden

För att lyckas utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets, jobbar vi mot tre uttalade fokusområden.

DIGITAL KOMPETENS

 • Tillsammans säkrar vi framtidens digitala kompetens.
 • Vi vill få fler att utbilda sig och arbeta med det digitala i vår region.
 • Kompetensnivån ska vara internationellt attraktiv och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i företag och organisationer.
 • Vi arbetar för att få fler företag och människor med digital kompetens att etablera sig och flytta till vår region.

DIGITAL AFFÄRSUTVECKLING

 • Genom olika satsningar ökar vi kunskapen och tillgängligheten till digitala möjligheter.
 • Vi skapar förutsättningar så att fler företag tar tillvara på digitaliseringens möjligheter och gör affärer tillsammans.
 • Vi stimulerar tillväxt och utveckling inom digitalisering för såväl företag, organisationer och individer.
 • Genom omvärldsbevakning ökar vi kunskapen och identifierar möjligheterna till digital utveckling och innovation.
 • Vi vill bidra till att ta den digitala världen till Värmland.

DIGITAL INNOVATION

 • Tillsammans ska vi skapa en innovationsmiljö och ett ekosystem med nationell och internationell spets. Vi fokuserar särskilt på digitala välfärdstjänster och hälsa samt innovativa digitala lösningar för industrin.
 • Vi vill ska miljöer för att tillsammans innovera där offentlig sektor öppnar upp sina verksamheter för att testa nya produkter och tjänster i verkliga miljöer.
 • Vi gör satsningar för att underlätta och stötta våra regionala företag i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Alla våra satsningar bidrar till Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling.

Läs vårt manifest

Integritetspolicy för Compare

Skicka in en spontanansökan till Compare

 

VÅR VÄRDEGRUND

För att klara framtidens utmaningar behöver vi samarbeta. Vi är den självklara slussen mellan företag, akademi, offentlighet och samhälle. Vi är alltid öppna, lyhörda och nyfikna på att utforska nya samarbetsmöjligheter. Vi tar också vara på människors olikheter. Det leder till innovation och kreativitet. Mångfald genomsyrar därför allt vi gör.

Nytänkande idag är troligtvis inte nytt imorgon. Därför vågar vi se bortom morgondagen. Vi ska göra det som ingen annan gjort, utmana oss själva och andra, våga testa nya saker, sticka ut och göra det kreativa och oväntade. Vi bidrar till nya innovationer och får andra att tänka ett steg längre. Om vi misslyckas har vi ändå vågat.

Vi är handlingskraftiga och affärsinriktade. Vi gör skillnad, skapar tillväxt i regionen, mäter och visar på resultat. Vi ser företagens behov, tar kontakt, får dem att samverka och driver på. Vi erbjuder värden och tjänster som gör att varenda krona är väl investerad, för företagen och i våra satsningar. Vi har en tanke och ett syfte med allt. Det gör att vi har fokus på rätt saker och vågar välja bort.

Häng med bortom morgondagen

Som medlem i Compare bidrar du till att utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Tillsammans driver vi digital utveckling och innovation!

Gå med i Compare