Nyheter

AB Nya Ekonomikompetens 6 maj, 2019

Referensföretag inom Compare

Vi på Nya Ekonomikompetens är jätteglada över att få allt fler kundföretag. Bland de senare kundföretagen finns t.ex. Löfbergs AB samt ett av de större noterade skogsbolagen.

Sogeti 6 maj, 2019

Fler nya Sogetiare

Sogeti Karlstads nyaste stjärnor Glada är vi över att få presentera Tobias Bernström, Marcus Sjölin och Karl Hansson som våra nya kollegor. Alla tre är grymt duktiga systemutvecklare och jobbar alla med verksamhetsnära utveckling. Jobbar du också inom...

Compare 29 april, 2019

Långsiktig satsning på digital kompetens

På Kodcentrum får barn lära sig skapa med hjälp av kod, något som i längden främjar arbetet med att klara av den kompetensbrist den digitala sektorn står inför.

25 april, 2019

Möt tio utvalda företag som alla är redo att ta in kapital

Den 8 maj bjuder Almi in till A-match där du har möjlighet att möta tio utvalda företag som alla är redo att ta in kapital.

AB Nya Ekonomikompetens 24 april, 2019

Så kan ert företag styras för kontrollerad tillväxt

Är ert företag inriktat på tillväxt? Att gå från punkt A till punkt B, vidare till punkt C? På ett systematiskt sätt kunna styra tillväxten - och snabbt få reda på när riktningen avviker från målen? Då kan FOKUS Tillväxtstyrning vara något för er.

Nordic Medtest 17 april, 2019

De gör sitt uppsatsarbete på Nordic Medtest AB

Anton Engman och Anders Olsson läser IT-design med inriktning programvarudesign på Karlstads Universitet. De gör sin sista termin på programmet och gör sitt uppsatsarbete på uppdrag av Nordic Medtest AB.

Compare 16 april, 2019

Välkommen Sandra Dalåsen

I rollen som Eventkoordinator kommer du bla möta henne på våra populära TechTalks, Compare-luncher och övriga events och aktiviteter som vi anordnar under året. Nedan lär du känna Sandra lite närmare.

Sogeti 11 april, 2019

Andreas, ny säljare på Sogeti Karlstad

Sedan den 4 mars arbetar Andreas Löfgren i rollen som säljare och kundansvarig hos oss på Sogeti Karlstad!

Soleil 11 april, 2019

FORMAS – EXTERNWEBB MED SPECIALBYGGDA FILTRERINGAR GÖR DET LÄTT SÖKA EFTER FORSKNINGSRAPPORTER OCH ANALYSER

Formas, som bland annat finansierar forskning och innovation, hade tre övergripande mål med sin webbplats. Det ska vara enkelt för forskare att söka bidrag, information och kunskap ska vara lättillgänglig och de ska uppfattas som en attraktiv organis

Compare 5 april, 2019

Ett välbesökt After School

Igår genomfördes den andra upplagan av After School med IT-studenter och näringsliv. Det var ett välbesökt event med närmare 90 personer som nätverkade under under lättsamma former på Karlstad Innovation Park.