Nyheter

7 april, 2010

Askås berättade om e-handel under frukostmöte

E-handel var ämnet på frukostmötet när Askås I&R stod som värdar. Askås är en webbyrå med fokus på utveckling av e-handelslösningar, webbapplikationer och relaterade tjänster.Askås I&R startades 1997 av entreprenören Jonas Askås. Idag är de 10...

Veriscan Security 28 mars, 2010

Veriscan varnar: SCADA – ett allt större säkerhetshot

"Fungerar inte SCADA-systemen fungerar inte samhället", konstaterar Mikael Gustafsson, säkerhetsexpert på Veriscan Security, som varit på en konferens om SCADA-säkerhet. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är ett begrepp som allt oftare börjat figurera...

25 mars, 2010

Compare Testlab det goda exemplet på seminarium om Grön IT

Grön IT blir allt viktigare - och Compare Testlab på Sätterstrand ligger långt framme när det gäller energieffektivisering av datorhallar konstaterades på ett seminarium i Karlstad.Energisnåla och miljövänliga datorhallar ("Grön IT") blir allt viktigare konkurrensmedel...

Atea 24 mars, 2010

Ateas förvärv av Office i Karlstad nu genomfört

Ateas förvärv av Office i Karlstad är nu genomfört - och genom sammanslagningen har Värmland fått en it-leverantör med marknadens bredade utbud och drygt 50 lokala specialister på plats."Vi är glada att Office i Värmland nu är en del av det svenska landslaget...

21 mars, 2010

Compare-företag får stöd för att bli mer attraktiva arbetsgivare

Compare-företagen erbjuds nu regionalt stöd för att bli mer attraktiva arbetsgivare som tryggar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt."Hela arbetsmarknaden står inför mycket stora förändringar - därför görs en gemensam regional kraftsamling för...

21 mars, 2010

Devo hjälper Historiska museet göra bilder tillgängliga

CatView som utvecklas av Devo används nu av Historiska museet i Stockholm för att söka och publicera bilder från museets föremålsdatabas - och göra dem tillgängliga för allmänheten. Senaste versionen av CatView innefattar bl.a hantering av metadata för licensinformation...

8 mars, 2010

Lumine sänker energikostnaden i datorhallar med LED-belysning

Lumine är ett nytt Compare-företag som bidrar till att sänka energikostnaderna i datorhallar genom att ersätta traditionella lysrör med LED-belysning.”LED-belysning drar mindre energi och alstrar mindre värme men ger ändå mer ljus än lysrör”, förklarar...

Sogeti 28 februari, 2010

Thomas Moberg blir chef för Sogeti i Stockholm

Thomas Moberg har utsetts till ny chef för Sogeti i Stockholm och lämnar därmed styrelsen för Stiftelsen Compare Karlstad vid nästa årsstämma.    Thomas Moberg har tidigare varit regionchef för Sogeti i Luleå, Umeå och Sundsvall och platschef...

25 februari, 2010

Compare höll seminarium om testning i SCRUM-projekt

Tillsammans med Tomas Gustavsson, TUK Förlag arrangerade Compare Akademien ett seminarium om test i i SCRUM-projekt och i andra agila utvecklingsmetoder.Vid klassiska testtillvägagångssätt bygger man ofta färdigt produkten och testar sen. I SCRUM-projekt testar...

25 februari, 2010

Nya datorhallarna på Sätterstrand invigda

Hammarö kommun har invigt de två nya datorhallarna på Sätterstrand. Under invigningen skrev Sätterstrand Business Park AB första hyreskontraktet för serverdrift med Redpill Linpro. Compare Testlab är sedan tidigare hyresgäst för testverksamheten.“Jag är...