Tillsammans med CGI, Sogeti, Tieto och ÅF testade vi koncept och metoder för att skapa en större medvetenhet hos ICT-företagen kring jämlik rekrytering.

Jämställd ICT-bransch

Företagen bjöds kontinuerligt in till föreläsningar och workshops med fokus på att attrahera en bredare målgrupp. Ett Advisory Board med unga IT-studenter från både Karlstads universitet och Klara Gymnasium medverkade i våra gemensamma aktiviteter och bidrog med sina tankar och förväntningar inför arbetslivet.

De koncept och metoder som vi arbetade med utgick från företagens behov och önskemål. Vår förhoppning med denna satsning är att hitta långsiktigt hållbara koncept och metoder för att säkra en bredare bas för rekrytering.

”Toolbox for Genius”

Här samlar vi konkreta tips, information och inspiration till dig som ser jämställdhet som en nyckel för att lyckas attrahera dagens och morgondagens talanger.

Toolbox for Genius

Lise Bergqvist

Communications Manager

+46 (0)762-13 88 21
lise.bergqvist@compare.se