Den digitala sektorn står inför en enorm kompetensbrist. År 2022 beräknas 70 000 spetskompetenser saknas i Sverige, om inget görs i dag, det visar rapporten IT-kompetensbristen. Det är ett direkt hot mot vår välfärd.

Vi på Compare har bestämt oss för att Värmland ska ligga steget före. Våren 2019 frågade vi våra medlemsföretag hur de vill möta framtiden. Genom att kartlägga företagens behov, och vad de behöver för stöd, hjälps vi åt att tillsammans utveckla Värmland till en attraktiv digital region.

Resultatet redovisas i rapporten Digital Revolt 2019 som lanserades under Compares årliga sommarfest den den 12 juni.

Rapporten hittar du på digitalrevolt.se

Läs frågorna i enkäten här

Mikael Holmgren

Projektledare kompetens

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se