Offentliga aktörer

Vi samverkar med offentliga aktörer för bättre företagsservice, lättare etableringar och nya innovationer. Vi samarbetar med Region VärmlandKarlstad kommun och Landstinget i Värmland.

Utbildning och forskning

Vi samverkar med utbildning och forskning för att skapa samarbeten mellan näringsliv och studenter/elever, säkra framtidens digitala kompetens och hitta innovativa sätt till nya tjänster och produkter. Vi samarbetar med med Karlstads universitet (Datavetenskap och CTF) och Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4). 

Kluster och nätverk

Vi samverkar med andra kluster och nätverk för affärsutveckling och kompetensförsörjning. Vi samarbetar med Paper Province, IUC Stål & VerkstadKarlstad Innovation Park, och Drivhuset Karlstad.

Häng med bortom morgondagen

Som medlem i Compare bidrar du till att utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Tillsammans driver vi digital utveckling och innovation!

Gå med i Compare