Avståndet mellan de värmländska stålbolagen Uddeholms AB i Hagfors och Böhler-Uddeholm Precision Strip AB i Munkfors har minskat väsentligt. Från och med i slutet av mars så ligger de gamla bruken mindre än en millisekund ifrån varandra. Detta har blivit verklighet tack vare att voestalpine anslutit de båda företagen till den befintliga optofibern som finns i banvallen mellan Hagfors och Munkfors.

”Tack vare fiberinstallationen så kan vi nu erbjuda en uppkopplingshastighet på 1 Gbit/s mellan de två stålbolagen. Vi hoppas att detta ska leda till en rad nya möjligheter och fördelar för de båda företagen i form av utökat samarbete, effektiviserad IT-drift, snabbare internet, e-post, mm”, säger Johan Christenson, VD på voestalpine group-IT AB.

Cirkeln sluten – Värmlandsdata i ny tappning

Många brukar säga att de flesta IT-företagen i Värmland har sin grund i Värmlandsdata, som bildades i Forshaga av Uddeholm AB och Billerud AB 1967 för att effektivisera datordriften och utvecklingen av företagens olika datasystem. voestalpine group-IT bildades 2007 som ett resultat av samgåendet mellan voestalpine och Böhler-Uddeholm.

”Genom detta kan man faktiskt säga att Värmlandsdata återuppstått, fast i ny tappning inom Uddeholm och voestalpine”, säger Johan Christenson, som själv tidigare jobbat inom bl a Programator Värmland och Intentia Karlstad vilka båda hade sitt ursprung i Värmlandsdata.

voestalpine group-IT sköter idag alla IT-system och all IT-infrastruktur åt bolagen inom Uddeholm, Böhler och voestalpine. Man kan likna bolaget vid gamla Värmlandsdata, fast idag drivs företaget som ett helägt bolag inom koncernen. Bolaget har ansvar för utveckling, drift och support av de nordiska kundernas olika IT-system så att de ska kunna optimera alla sina kritiska affärsprocesser inom bland annat försäljning, order, inköp, produktion, lager, underhåll och ekonomi.

Effektivisering genom outsourcing, tjänsteleveranser och serviceavtal

De senaste åren har den nordiska IT-verksamheten implementerats och anpassats enligt koncernens globala IT-modell. Detta innebär bl a att voestalpine group-IT har tagit över ansvaret för att sköta och investera i den IT-infrastruktur som krävs för att säkerställa driften och tjänsteleveranserna till olika koncernkunder. Modellen innebär att kunderna bara behöver bestämma vilken servicenivå som önskas för sina respektive system och voestalpine group-IT tillhandahåller ett heltäckande serviceavtal (SLA) där allt från hårdvara, drift, backup och garanterad tillgänglighet ingår. 

Totalt arbetar nästan 1.600 personer i de olika nordiska voestalpine-bolagen varav ca 1.300 personer arbetar inom Uddeholm i Hagfors och Böhler-Uddeholm i Munkfors. Detta innebär att helpdesken i Hagfors även sköter all drift och IT-support åt ytterligare ca 300 personer i de olika nordiska koncernbolagen.       

Varje år görs en intern benchmarking och kundundersökning av IT-tjänsterna inom voestalpine-koncernen och det svenska IT-bolaget med huvuddelen av verksamheten i Hagfors låg förra året i topp vad gäller kundnöjdhet och kostnadseffektivitet.

”Det har varit en fantastiskt spännande resa de senaste åren och jag är full av beundran för all den kompetens och det engagemang som finns hos vår personal i Hagfors och Munkfors”, avslutar Johan Christenson.

voestalpine är en ledande europeisk stålkoncern som med cirka 360 produktions- och säljbolag finns representerat i mer än 60 länder. Koncernen består av fem divisioner – Steel, Special Steel, Railway Systems, Profilform och Automotive. Koncernens totala omsättning för räkenskapsåret 2010/2011 uppgick till 10,9 miljarder Euro och antalet sysselsatta per december 2011 var drygt 46.000 anställda världen över. voestalpine är ett av Österrikes största företag. Huvudkontoret ligger i Linz och företaget är sedan 1995 noterat på Vienna Stock Exchange. Mer information finns att läsa på koncernens hemsida (www.voestalpine.com).

voestalpine group-IT är koncernens gemensamma IT-bolag med totalt cirka 500 anställda i olika länder. Bolagets mål är att hjälpa de olika koncernföretagen över hela världen att effektivisera sina verksamheter med hjälp av stabila och innovativa IT-lösningar.

…………………………………

Text: voestalpine group-IT AB

voestalpine group-IT

68385, Hagfors

+46(0) 563 17 300

http://www.voestalpine.com/group-it/en/