Hej Simon Sachs Ståhl, VD Qualifier

 

Varför går ni med i Compare? 
Vi ser det som en möjlighet att genom Compare bredda vårt nätverk och marknadsföra vårt koncept ”Agil kompetensutveckling”. Eftersom Compare är inom IT-branschen där man pratar om ”agil utveckling” bör steget inte vara långt för företagen att implementera vårt koncept ”Agil Kompetensutveckling”. 

Ni har skapat och utvecklat ett eget digitalt verktyg för detta, berätta?
Qualifier har skapat och utvecklat ett eget verktyg som gör det enkelt för ledaren att kartlägga, målstyra, planera och skapa individuella utvecklingsplaner för individen. Denna tanke i sig själv är inte revolutionerande. Men om vi sedan säger att ”ledaren” skall uppdatera och jobba med sin verksamhetsutveckling varje vecka utan att det får stjäla någon tid från ledaren blir konceptet utmanande. Hur gör vi detta så enkelt och genialiskt att ledaren vill och orkar jobba enligt vår metodik? Enkelhet i kombination + Qualifiers process + beteendeförändring är värdet vi bidrar med till våra kunder.

Hur kan ni vara med och bidra till tillväxt i regionen? 
Vi hjälper företages interna verksamhetsutveckling vilket innebär: Se, Förstå och Utveckla sina Kunskaper och Förmågor på ett mycket pragmatiskt sätt. Det handlar om den enklaste formen av målstyrd verksamhetsutveckling som generera individuella utvecklingsplaner utifrån verksamhetens behov. Grunden för en lyckad förändring handlar alltid om människor och att skapa en beteendeförändring.

Värdet vi bidrar med är att vi stärker organisationens interna verksamhetsutveckling. Kan vi hjälpa våra kunder att utvecklas snabbare än konkurrenterna skapar vi verklig kundnytta.


Vilka utmaningar står ni inför? 
Eftersom vi hittat ”på” en egen nisch måste vi också skapa vår egen marknad. Nyckeln för alla företag oavsett bransch är marknadsföring och försäljning.

Vad tror du är viktigt för att Värmland ska växa? 
Eftersom jag är i branschen så säger jag kompetensutvecklas snabbare än din omgivning. Men det är inte bara Värmlands utan hela Sveriges utmaning.

Läs mer om Qualifier här

Qualifier
Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A
65637, Karlstad

+46 73 150 22 77

simon.sachsstahl@qualifier.se

http://www.qualifier.se/