Augmented Reality (AR), eller förstärkt verklighet som det kallas på svenska, öppnar upp för stora möjligheter till att skapa nytta och värde för samhällsutvecklingen. Något som Sweco i Karlstad tagit fasta på genom att testa tekniken med hjälp av Microsoft HoloLens.  Compare träffade Carl Nordenfelt, gruppchef IT för samhällsutveckling på Sweco i Karlstad för att få veta mer.

Berätta, vad är Augmented Reality?

–  Augmented Reality blandar det digitala och fysiska och är ett sätt att förstärka vår verklighet med digital information.

En utmaning med dagens stora datamängder är att visualisera den, alltså visa hur informationen ser ut i verkligheten. Det är stor skillnad att se saker på en skärm mot i verkligheten.

– Det kan till exempel handla om att se var i marken avloppsledningar går eller att visualisera en tillbyggnad av en fastighet innan den är klar. Visualisering är en del, att kunna titta på den kommande parken som ska anläggas eller den nya stadsdelen redan under projektering. Interaktion är det andra och då kan det handla om att testa olika typer av möbleringar, färgval eller en större samhällsplanering.

Värmland i framkant
Tekniken är ny och idag finns få produkter att använda. På Sweco i Karlstad görs det genom Microsoft HoloLens som egentligen inte lanserats i Sverige ännu. HoloLens är Microsofts ”smarta glasögon” som förstärker verkligheten med ett lager av digital information. Och på Karlstadkontoret finns HoloLens som möjliggör att testa och utforska tekniken för att skapa nytta och värde för samhällsutvecklingen i länet.

–  HoloLens är ett stort kliv framåt i utvecklingen och hittills är vi den enda aktören i Värmland som börjat utforska den. Det finns ett stort intresse på kontoret att testa ny teknik och den öppnar upp många spännande dörrar, dels för oss själva men också för våra kunder.

Augmented Reality – på väg mot toppen
Att blanda fysisk och digital information är tekniskt komplicerat, flera olika teknikområden används tillsammans, men i takt med att teknikutvecklingen går framåt börjar vi närma oss en tid då AR troligen kommer att bli ett naturligt sätt att konsumera information.

– AR är på väg mot toppen, vi vill vara förberedda på hur det fungerar, vad som är rimligt och möjligt för oss att göra. Det som är fascinerande är när man börjar gå runt med glasögonen och kan upptäcka saker runt hörnet i en blandning mellan verklighet och virtuella objekt.

”Behov från både privata och offentliga aktörer”
Potentialen är enorm och kommer med stor sannolikhet att förändra förutsättningarna för många traditionella industrier och marknader där tjänster och produkter som idag existerar som fysiska föremål kommer att transformeras till digitala representationer istället.

– Vi hoppas att det finns ett intresse och ett behov både från privata och offentliga aktörer i länet att använda och testa tekniken. Och jag är övertygad om att det finns stora möjligheter att tillämpa tekniken i spännande projekt i Värmland framöver.

Det 31 januari är Sweco på plats på framtidsmässan 100 grader Karlstad och då finns det möjlighet att testa och få reda på mer om AR och hur Sweco jobbar med HoloLens.

Om du vill veta mer om hur Sweco jobbar med AR, kontakta carl.nordenfelt@sweco.se för mer information.

Sweco
Sandbäcksgatan 1
65109, Karlstad

+46 (0)54 14 17 00

max.tidestad@sweco.se

http://www.sweco.se