”Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av framtidens städer och samhällen”, konstaterar Carl Nordenfelt på Sweco i Karlstad som presenterar begreppet ”smarta städer” vid två tillfällen – dels på DigIT Värmland-dagen 29 april, dels på ett seminarium 20 maj för att belysa och diskutera möjligheter och utmaningar i regionen.

Klicka på bilden för att se filmen >>

Under 2015 satsar Sweco på smarta städer med konceptet Talk of the town som knyter an till den smarta staden på flera sätt. Dels för att de ekonomiska, sociala och miljömässiga vinsterna är så stora att de tål att snackas om. Dels för att intelligensen möjliggörs när stadens funktioner kommunicerar, pratar med varandra, med hjälp av IT.

På DigIT Värmland talar Carl Nordenfelt och Monika Bubholz (Sweco) om ”Smarta städer” och ger exempel på smarta lösningar som anspelar på detta tema, t ex hur man i Köpenhamn optimerar trafikflöden genom data-analys, hur man i Järvastaden visualiserar produktionen av solenergi, hur Nya Karolinska i Stockholm använder IoT för att optimera energiförbrukning eller projektet ”Blockholm” som är en modell av Stockholm i Minecraft med möjlighet för alla medborgare att hjälpa till och bygga upp staden.

Tänkande hus och talande soptunnor i den smarta staden

Den smarta staden är en stad där samhällets funktioner kommunicerar och samverkar. En intelligent, omtänksam stad redo att förse morgondagens växande befolkning med allt från tänkande hus till talande soptunnor.

Att våra städer måste bli smartare handlar om matematik. Redan idag lever halva jordens befolkning i storstäder och runt 2050 förväntas andelen nå 70 procent. Den snabba urbaniseringen innebär stora utmaningar inom samhällets alla delar, som dessutom måste lösas på ett sätt som reducerar städernas utsläpp av växthusgaser.

Exempel på den smarta stadens funktioner kan röra allt från intelligenta elnät som jämnar ut och minskar energiförbrukningen, till högeffektiva kollektivtrafiklinjer som ruttoptimeras med hjälp av stora mängder trafikdata. Likaså kan det handla om en automatiserad och resursmedveten avfallshantering, eller en energisnål belysning som slår av när alla lämnar kontoret.

Alla städer kan bli smarta – oavsett storlek

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade tjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Swecos IT-experter använder de datamängder som flödar i samhället för att effektivisera alltifrån transporter och energianvändning till belysning och vattenflöden. Med hjälp av IT kan den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen användas på ett mer optimalt sätt.

”Med hjälp av informationssystem kan vi strukturera, analysera och visualisera stora mängder information på ett överskådligt sätt baserat på senaste teknik och internationella standards”, fortsätter Carl Nordenfelt.

”Vi erbjuder våra kunder dataförädling, datakonvertering och datasamordning, exempelvis för nätinformationssystem eller för operativ planering av skogsbruk.Sweco satsar även på Grön IT där exempelvis ruttoptimering vid transportplanering kan vi bidra till att minska utsläpp och reducera onödig trafik.”

Med både kompetensen och erfarenheten som krävs för att bygga hela städer har Sweco förmågan att förvandla varje stad till en smart stad – oavsett storlek.

Sweco
Sandbäcksgatan 1
65109, Karlstad

+46 (0)54 14 17 00

max.tidestad@sweco.se

http://www.sweco.se