Norska företag kan reducera kostnaderna rejält genom att outsourca redovisning och lön till Sverige, skriver Ekonomikompetens i sin nyhetsblogg Dagens Fokus >> ”Det är dyrare att driva företag i större städer och huvudstäder”, skriver Ekonomikompetens som genom sina kunder med verksamheter på olika orter ser samma sak effekter inom andra branscher”.

DAGENS FOKUS har gjort en översyn av kostnaderna för externa ekonomitjänster i Oslo-området. Precis som i Sverige varierar priset en del mellan olika leverantörer. Men om man räknar bort de allra minsta redovisningsbyråerna där det även finns klara risker för kompetensbrist, stopp i leverans vid sjukdom/frånvaro, sämre rådgivning etc. så ligger i stort sett alla Oslobyråer på ett lägsta pris av minst 750 nok/timme för löpande redovisning. Minst.

I Sverige ligger priset i storstadsregionernar för motsvarande tjänster på strax över 600 kr/h. I mindre städer omkring 550 kr/h. Det innebär alltså att norska företag i Osloregionen kan reducera sina kostnader för redovisning, lön, skatteredovisning osv. med mer än vad t.o.m. svenska företag i storstadsregionerna gör genom att skapa partnerskap med ekonomileverantörer på mindre orter.

”Tittar vi på våra leveranser av ekonomitjänster sparar storstadsföretagen omkring 20% i timpris på att anlita oss som leverantör, konstaterar Ekonomikompetens Stefan Ahlmark. När det gäller våra norska tjänster bör man kunna reducera kostnaderna med minst 30% jämfört med att anlita Oslobaserade kontor”, berättar Stefan Ahlmark på Ekonomikompetens.

Anledningen till skillnaderna i pris beror till stor del på att lönenivåerna skiljer sig mellan olika regioner och länderna. Andra påverkande faktorer är kostnader för lokaler, att Ekonomikompetens egna underkonsulter inom t.ex. data/it, markandsområdet o dyl. också ligger lägre i pris osv.

”Det här är ju inget hokus-pokus utan en helt naturlig effekt av att det helt enkelt är dyrare att driva företag i större städer och huvudstäder”, säger Stefan Ahlmark. ”Vi ser ju samma sak inom våra kundgrupper där det är företag som verkar inom liknande branscher och är stationerade på olika orter, att det skiljer sig i vilka snittpriser man rör sig med”.

Accountor Karlstad
Bergendorffsgatan 5B
65216, Karlstad

+46 54 190 120

karlstad@accountor.se

https://www.accountor.se/