Känner du till akronymen SRHR? Om inte är du förmodligen i gott sällskap, inräknat även de som verkligen borde veta. Förkortningen står för Sexuell hälsa, Reproduktiv hälsa, Sexuella rättigheter och Reproduktiva rättigheter.

Ingrid Kihlsten jobbar som folkhälsostrateg inom SRHR på Region Värmland och har ofta känt sig ensam i de här frågeställningarna.

– Det är svårt att föra fram komplexa budskap i en pressad arbetsmiljö. Sjukhusmiljö är ingen lekfull miljö och ska man säga något ska det vara jävligt viktigt, eftersom ingen egentligen har tid.

Utvecklar ny app

Trots det kan gamification kanske vara en framkomlig väg. I ett samskapandeprojekt mellan Region Värmland och innovationsbyrån Sticky Beat har de försökt hitta en lösning för hur SRHR ska bli en relevant fråga inom vården. De har börjat utveckla en ny app, Sexkampen, för att sätta ljus på ämnet – främst för vårdpersonal.

– Huvudsyftet är att synliggöra ett holistiskt perspektiv på sexualitet och hur vi kan inkorporera sexualitet inom hälsa och vård, säger Ingrid Kihlsten.

Spelet är ett quiz som även kommer att finnas tillgängligt för privatpersoner. I den kontext Ingrid Kihlsten kommer att använda spelet är det för att på kort tid få till en öppen diskussion i möten med vårdpersonal.


Ingrid Kihlsten hoppas att quizet Sexkampen ska ge en mer holistisk syn på frågor om sexualitet inom vården.

Exempelvis ska mer lättsamma frågor, där man anonymt får gissa på olika svarsalternativ, göra att ämnet tas upp på ett sätt som inte är hotfullt. Samtidigt som det visar kunskapsnivån. Enligt Ingrid Kihlsten är frågor kopplade till sexualitet ofta skambelagda att ställa även inom vården.

Det kan resultera i att en patient gör ett vårdbesök med en angiven orsak, medan den verkliga orsaken är dold. En del av Sexkampen bygger därför på att vårdpersonal ska vara öppen och mottaglig för frågor andra än de som patienterna söker hjälp för.

Det skulle kunna göra att en person som nyligen haft en hjärtinfarkt också får information om hur tillståndet kan påverka sexualiteten och den psykiska hälsan.

– Då vet patienten att det är okej att prata om de här frågorna och okej att komma med funderingar. Vi vet att patienter vill få frågor kopplade till sexualitet, men vi vet också att personalen ofta inte vill fråga, säger Ingrid Kihlsten.

Sexkampen kommer att finnas tillgänglig via www.sexkampen.nu från mitten av december.

 I väntan på appen fick TechTalk-deltagarna testa en spelliknande övning i analogt format.

Skjutspel anpassat för blinda

Som avslutning blev det ett drastiskt genrebyte, som satte fokus på inkludering i spelbranschen på ett helt annat sätt. Där fick publiken se ett smakprov på ett first person shooter-spel utvecklat av värmländske Noah M Lundén. Spelet – Blind survival – går ut på att freda sig mot zombies och är anpassat för blinda. Givetvis går det bra att spela även för seende!

Här hittar du en demo av spelet där du även kan ladda ner det.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se