”Kommuner borde våga testa e-handel”


Konkurrensen är hårdare än nånsin inom e-handeln och det är inte bara konsumenterna vi slåss om. Offentlig sektor har börjat dra nytta av e-handeln som plattform och här ser Sophie Terkelsen, marknads- och försäljningschef på Askås, stora möjligheter.  


Vad är på gång hos Askås just nu? 
Vi har under föregående år utvecklat ett avancerat API vilket möjliggör bl.a. utveckling av appar, vilket är ett viktigt fokusområde framöver. Vi arbetar också med en rad andra intressanta produktutvecklingsprojekt.

I november lanserade vi dessutom vår koppling till Swish och vi är bland de första e-handelsleverantörerna i Sverige som gjort denna integration. Idag använder 3 miljoner Swish och vi såg en ökad trend av denna som önskat betalalternativ även inom e-handeln. Vi har kopplat Askås med Swish officiella API vilket gör att kunderna kan betala lika enkelt med Swish i sin butik som de gör en vanlig Swish överföring. 

Det märks att ni ligger i framkant, på vilket sätt jobbar ni för att vara innovativa?  
Vår VD Jonas är en riktig visionär och duktig på att känna av trender, utveckling och behov på marknaden. Vi lägger stort fokus på att utveckla systemet och jobbar mycket för att skapa en kultur och atmosfär där kunderna känner sig delaktiga i processen.  Vi jobbar också internt med att följa trender och analyser och har seminarium för anställda där vi jobbar med organisationsfokus, produktutveckling, ny funktionalitet och förbättringar. 

Traditionellt sett så är e-handeln stor inom B2C, vilka marknader växer på området? 
E-handeln fortsätter att öka i samtliga branscher. Bygghandel, barnartiklar och livsmedel visar starkast tillväxt enligt senaste e-barometer. Idag får kunderna mindre tid och vill handla på ett bekvämt och enkelt sätt.  Kunder ägnar också mer tid åt att jämföra olika produkter för att känna sig trygga med sitt köp. Just därför är det också viktigt att finnas på olika jämförelsesajter. 

Vi ser nu också en ökning inom B2B, samt att fler offentliga verksamheter börjar använda sig av e-handel. Ett exempel är Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Jordbruksverket. För SKL handlar det om att göra det enklare för kommunerna att beställa trycksaker. Det ger slutanvändaren snabb information om vilka produkter som finns och vad de kostar och man sparar då in tid på manuella beställningar och administrativa processer. 

Hur kan kommunerna i Värmland jobba bättre med e-handel? 
Kommuner borde våga testa e-handel. De köper in tjänster och produkter för flera miljoner och det är viktigt att det som upphandlats finns tillgängliga på ett smidigt sätt. Digitaliseringen innebär att vi som systemleverantör dels kan vara med att skapa automatiserade processer men även skapa lösningar som kvalitetssäkrar hela inköpsprocessen. 

Vi har flera mindre men växande företag i Värmland, hur kan de dra nytta av digitala lösningar för att bli konkurrenskraftiga? 
E-handeln ger ett landsbygdsföretag möjligheten att nå ut till en större målgrupp, kanske till hela världen om de så önskar det. En annan målsättning kan vara att driva kunder till din fysiska butik. Ungefär 70 % av konsumenterna börjar sin köpprocess på nätet och det är viktigt att inte glömma den målgrupp som finns på landsbygden. Jag har själv drygt tre mil till Säffle och fem mil till Karlstad så hittar jag en butik jag vet har de produkter jag söker nära eller kan köpa direkt på nätet så gör jag ofta hellre det. 

Kommer e-handel ta över fysiska butiker? 
Nej, men det är viktigt att vara mån om konkurrensen som finns på nätet. I vitvarubranschen säljs produkterna både billigare och med fri frakt på internet och som fysisk butik är det då viktigt att jobba mer med kundupplevelsen och erbjuda tjänster som ger ett mervärde exempelvis hemleverans. Men vissa produkter kommer kunderna alltid vilja ta på och prova innan. 

Vilka utmaningar finns inom e-handelsbranschen?
E-handel är en bransch som är dynamisk och utvecklar sig snabbt. Därför är det viktigt att också skapa mjuka värden och måna om den totala kundupplevelsen. 

På vilket sätt är ni med och bidrar till den digitala tillväxten i regionen?
Askås driver Kodakademin Säffle på ideell basis, och det är våra medarbetare i som ställer upp och driver Kodakademin på delvis sin fritid och delvis sin arbetstid genom ett brinnande engagemang. Askås finansierar lokaler, lön under arbetstid och övriga kostnader. Säffle kommun stödjer initiativet genom att ha ställt upp och bidragit med utrustning till Kodakademin.

Kodakademin riktar sig till årskurs 1-6 och målet är att på ett lekfullt sätt stimulera barn och ungas intresse för programmering. Genom att få prova på att skapa ett spel eller exempelvis utveckla en app byggs ett intresse för programmering. Värmland kommer behöva fler programmerare och Askås ser ett behov av kunskapsutveckling inom samhället i stort och har ett intresse av att bidra till och stimulera barn och unga att se programmering som en möjlig väg.

Hur upplever du Värmland som IT-region?
Jag tycker att vi är framåt i länet och har potential att ta en tydligare position som digital huvudstad. Vi blir då en mer attraktiv ort för arbetskraft utifrån och öppnar även upp för fler samarbeten med andra städer och länder. Vi har många olika företag i Värmland och det finns olika sätt att samarbeta på för att nå ut till målgrupper båda utanför vår egen region och Sverige. 

Kort om Askås


Vår tjänst:
Säljer ett eget e-handelssystem och har cirka 250 företag från Sverige samt Norge i sin portfolio. Ett urval av kunder är Bangerhead, Gymgrossisten, Furniturebox och Rum21. Huvudkontor i Säffle.
Grundades: 1997
Antal anställda: 32
Bäst med att vara ett Compare-företag: Webben är en god kommunikationsportal och ger en snabb inblick i vad som händer i Värmland. En stor fördel är att Compare finns lokalt och driver aktuella frågor på ett bra sätt. 
Kul kuriosa: I Säffle så har vi ett arkivskåp med gamla tekniska prylar som vår VD har samlat på sig. Det är kul att se hur fort utvecklingen har gått! 
Nyfiken på oss? Kontakta Sophie Terkelsen, sophie.terkelsen@askas.se, +46 533 691600

Text: Hanna Grevillius

Askås
Järnvägsgatan 11
66122, Säffle

+46 (0)533 69 16 00

info@askas.se

https://www.askas.se/