Kurserna är utvecklade inom ramen för KK-stiftelsens Expertkompetensprogram och vänder sig till yrkesverksamma.

De startar i november och december och är inom ramen för ISE, Improving value creation through service education, ett samverkansprojekt mellan akademi och industri som syftar till att stärka konkurrenskraften hos svenskt näringsliv. ISE-projektet genomförs i samverkan med ett antal företag och finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens”.

– Med de nya kurserna erbjuder vi aktuell och relevant kompetensutveckling på avancerad nivå direkt till verksamma i näringslivet, säger Carolina Camén, projektledare för ISE. Att kontinuerligt vidareutveckla yrkesverksamma är viktigt, speciellt i dagens samhälle där utvecklingen går otroligt fort.

Kurserna baseras på CTF:s forskning med fokus på värdeskapande genom tjänster. De är utformade för att yrkesverksamma ska kunna kombinera studier med arbete samt praktisera och testa nyvunna kunskaper och insikter i sin verksamhet.

– För oss är riktade utbildningsinsatser i samverkan med företag ett sätt att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig utveckling av svenskt näringsliv, säger Carolina Camén.

Designa och implementera tjänstestrategier
Kursen Designing and implementing service strategies ges genom ett webbaserat simuleringsverktyg där deltagarna får en insikt i hur de utifrån, både sitt företag och omvärldens förutsättningar, kan skapa och implementera en hållbar affärsstrategi.

Applicera tjänsteforskning i praktiken
Kursen Applying service research for professionals reder ut hur tjänsteforskningen kan användas i praktiken och hur forskningsfältet utvecklats sedan i början på 1980-talet när näringslivet började efterfråga tjänster som forskningsfält.

Hur och vem kan anmäla sig?
Kurserna är webbaserade och riktar sig till personer som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling och som vill lära sig mer om vad som krävs för att driva en konkurrenskraftig verksamhet och skapa värde för sina kunder. Klicka på länkarna nedan för mer information och anmälan till respektive kurs:

• Applying service research for professionals
• Designing and implementing service strategies