Midroc Automation i Karlstad har levererat en totalintegrerad logistiklösning för LKABs malmtransport under jord på den nya huvudnivån i Kirunagruvan (KUJ1365). Lösningen för process- och tågstyrningen är framtagen i nära samarbete Bombardier Transportation vilken som underentreprenör till Midroc ansvarar för tågstyrningen.

Med system och infrastruktur från Midroc förflyttas malmen automatiskt och med högsta möjliga hastighet från brytställe till uppfordring, utan att tumma på personsäkerhet. Malmtågen går både snabbt, säkert och i tid. Med den nya huvudnivån 1.365 meter under jord säkerställer LKAB malmtillgången i ytterligare 20 år. Gruvan i Kiruna är världens mest avancerade underjordsgruva där driften till stor del sker automatiskt.

Ett bevis på att systemet som är framtaget för LKABs nya huvudnivå fungerar väl är att det amerikanska bolaget Freeport-McMoran Copper & Gold också valt samma lösning. Freeport kommer att använda Midroc och Bombardiers system för process- och tågstyrning till sin Grasberg-gruva på Papua Indonesien, världens största guldfyndighet och tredje största kopparfyndighet. Där gör det effektiva automatiserade och rälsbaserade systemet stor skillnad för både miljöpåverkan och säkerheten.

Midroc Automation
Lagergrens Gata 4
65214, Karlstad

+46 (0)10-470 76 56

bjorn.johansson@midroc.se

http://www.midrocautomation.se