Midroc Automation i Karlstad har slutlevererat ett överordnat styrsystem till Bosch Rexroth Mellansel. Bakgrunden är behovet av receptstyrd styrning i ett automatiskt måleri av Hägglunds hydraulmotorer för att öka sin kapacitet och få jämnare kvalitet. Åtagandet bestod i utredning, specifikation, programmering, testning, leverans och dokumentation.

Projektet innebar överordnad styrning av modern målningsteknik för att minimera påverkan på miljön samt att få bättre kvalitet och korrosionsskydd. Midrocs system byggdes med senaste teknik från Microsoft och ger uppdrag till processboxar (tvättar, blästrar, målningsrobotar, torkar med mera) i måleriet samt förarlösa truckar (AGV:er). Midrocs system har även kommunikation med andra perifera system såsom RFID och överordnat affärssystem.

Midroc Automations projektledare Stefan Andersson säger: ”Det var ett projekt där vi fick genomföra den typ av projekt som vi bland annat har som specialitet här i Karlstad, kommunikation med olika typer av system och binda ihop allt till en enhet där vi tillför kundnytta och automatiserar kundens process”.

”Vi valde Midroc Automation i Karlstad för att de visat referens på system man byggt tidigare där man kommunicerar med bland annat förarlösa truckar och maskiner och att man utför sitt arbete med god kvalitet”, säger Per Edvardsson hos Bosch Rexroth.

Midroc Automation
Lagergrens Gata 4
65214, Karlstad

+46 (0)10-470 76 56

bjorn.johansson@midroc.se

http://www.midrocautomation.se