Vid den årliga återförsäljarkonferensen av Pyramid affärssystem, denna gången i Prag, har KR System återigen blivit utsett till Årets Pyramid Partner.

”Vi är stolta och hedrade över utmärkelsen och vi är mer sporrade än någonsin att hjälpa våra kunder att maximera nyttan med affärssystemet Pyramid”, säger Carola Einarsson på KR System i Karlstad.

Pyramid är ett komplett affärssystem för små och medelstora företag som är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Mer än 6.000 företag använder idag Pyramid som utvecklas av Unikum Datasystem AB i Lund.

KR System erbjuder kompletta IT-lösningar inom affärssystem, affärsinformation och teknik.

”De senaste 20 åren har affärssystemet Pyramid Business Studio varit grunden för våra systemlösningar och vi är idag Sveriges största leverantör av Pyramid som är ett komplett affärssystem som passar för de flesta branscher”, förklarar Carola Einarsson.

KR-System
Kasernhöjden 3B
65339, Karlstad

+46(0) 10 130 19 00

info.kd@krsystem.se

http://www.krsystem.se/