Papperstidningens död, med ett minskat antal prenumeranter och sjunkande annonsintäkter, har länge ansetts vara ett hot mot nyhetsjournalistiken. Den digitala transformationen gick inledningsvis lite trögt, men acceptansen för att betala för en tidning enbart digitalt har ökat succesivt de senaste åren. Det har också skapat möjligheter för nya produkter.

Sara Novaks inledande konsultarbete på NWT var just att jobba med utvecklingsprojekt för digitala prenumerationer, och hon tror att den fortsatta resan måste präglas av ett ständigt nytänkande:

– Vi har en historia som inte är speciellt digital, mycket har handlat om att översätta papperstidningen till ett digitalt format. Nu utgår vi från det digitala i allt vi gör.

Sara Novak berättade om hur NWT agerar och söker nya produkter på den digitala mediemarknaden. Unikt och lokalt journalistiskt innehåll är dock fortfarande kärnan.

Men även om drivkraften finns för en transformation av läsarnas beteende saknas inte konkurrens i andra avseenden på nätet.

– Mer och mer marknadsföringspengar går till Facebook, Google och andra digitala plattformar. Därför handlar det om att vi måste få bättre koll på användarnas beteende och våga välja bort sådant de inte prioriterar, säger Sara Novak, som anser att det innebär att man hela tiden måste analysera data för att kunna vidareutveckla innehållet.

– AI och machine learning är inga nyheter, men i vår värld handlar det om att applicera det i verksamheten.

Det leder i sin tur till möjligheter för ett mer och mer personligt anpassat innehåll, vilket också ställer frågor om vilket innehåll som ska visas för vilka läsare.

– Där är vi inte i mål än, och det är också en etisk fråga hur långt man kan personanpassa det redaktionella innehållet, säger Sara Novak.

Hon har varit ansvarig för den digitala affärsutvecklingen i NWT-gruppen sedan februari och leder ett ganska färskt sammansatt team. Trots det finns redan nya produkter ute på marknaden, där man bland annat har börjat jobba med en tvärfunktionell paketering av innehållet och inte bara en geografisk.

Ett exempel är Hockeyappen, som samlar allt material om ishockey från koncernens 16 titlar i Värmland, Dalsland och Skaraborg. Appen har hittills laddats ner 3 500 gånger och har även affärsmässigt tagits väl emot.

– Just nu är det kö för annonsörer att komma in. Vi har ett begränsat annonsutrymme i appen för att inte störa innehållet, säger Sara Novak, som tillägger att huvuddelen av den digitala annonsplaceringen annars styrs programmatiskt.

En satsning liknande Hockeyappen har också nyligen sjösatts för näringslivsnyheter, under namnet Värmlands Affärer. NWT laborerar även med gamification, för att bygga sitt varumärke mot unga läsare, och röststyrning för att tillgängliggöra innehållet på nya sätt.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se