Anpassa till aktuell verksamhet

Det är förstås viktigt att skala ner ambitionerna och anpassa dem till företaget och verksamheten det gäller. Men, att likt de stora bolagens omfattande arbete med ekonomi och finans, fokusera på ordning och reda, kvalitet och rättvisande bild är direkt nödvändigt även i mindre företag. I alla fall om man vill komma vidare från att redovisning och ekonomi endast är något som nästan är ”nödvändigt ont”. Något som man gör endast av legala skäl. För att istället få något man kan ha faktisk affärsnytta av.

Vad är viktigast?

Vår erfarenhet bygger på att det man först och främst måste säkerställa är att se till att bolagets redovisning verkligen ger en rättvisande bild. Dvs. att det går att lita på informationen i månadsboksluten och de nyckeltal man väljer att arbeta med.

”…först och främt säkerställa att bolagets redovisning verkligen ger ’rättvisande bild’…”

Det är mycket viktigt inte bara för att veta var man står efter senaste månaden utan även för att kunna ha en analysmöjlighet och kunna jämföra med budget, tidigare period och föregående år osv.

Hur nå rättvisande bild?

Det allra enklaste sättet att säkerställa rättvisande bild är att sätta företaget i en beställarfunktion när det gäller ekonomi och redovisning. Det finns ingen seriös leverantör av ekonomitjänster som inte månadsvis ser till att ha ordning och reda i redovisningen så att alla poster, varje månad, är periodiserade, interimsbokningar är gjorda och att man har kvalitetssäkrat talen. Detta förstås under förutsättning att ni som kundföretag släppt till all information i tid.

Om man väljer den lite mer traditionella varianten med att ha egen personal som utför redovisning, bokslut och rapportering, tar ju normalt den ansvarige ekonomen/ekonomichefen initiativ till att fastställa olika principer för redovisning och bokslut. Dokumentation sker i form av t.ex. en ekonomimanual (eller om man arbetar mer kvalitetsinriktat och är lite fler ekonomer på avdelningen; en ekonomihandbok) där det man fastställt gäller så länge inget annat bestämms.

”…dokumentationen blir också en garanti för ledningen”

På det sättet kan alla som på något sätt har att göra med redovisning/ analys enkelt uppdatera sig på vad som gäller – och dokumentationen blir också en garanti för ledningen (och krav på ekonomifunktionen) att rättvisande bild erhålls.

Ett exempel

Ovanstående är bara ett av flera exempel på vad som är lika viktigt i mindre företag som i större koncerner; att kunna lita på att siffrorna alltid ger rättvisande bild. Vi återkommer med fler delar  som man på ett positivt sätt kan hämta från storbolagen och anpassa till mindre bolag.

Kontakta oss gärna på kontakt@nyaek.se för att få veta mer.

[Källa: Nya Ekonomikompetens AB]

AB Nya Ekonomikompetens
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se