27

Nov

AB Nya Ekonomikompetens

Världen förändras – gör du?

14.00-15.00

Per Schlingmann

Digitalisering och den teknologiska utvecklingen förändrar världen och påverkar allt och alla. Fördelar företag traditionellt haft utmanas när nya affärsmodeller gör entré. Detta får omfattande konsekvenser för affärsmodeller och kommunikation.