Scandic Winn, Karlstad

Anmälan stängd

29

Maj

2c8

Lunchseminarium tillsammans med EY – Har ni koll på företagets processer?

kl 11.30-13.15

Lunchseminarium tillsammans med EY – Har ni koll på företagets processer?

Tisdagen den 29 maj håller EY, tillsammans med 2conciliate Business Solutions, ett lunchseminarium om verksamhetsförbättring på Scandic Winn, Karlstad kl 11.30-13.15.

Vi går igenom hur företagets processer förhåller sig till verksamheten och hur man genom kartläggning av dessa säkerställer att verksamheten har arbetssätt som ger ständig utveckling och uppfyller de krav och förväntningar som bolagets intressenter har avseende:

– Ekonomi och utveckling av nyckeltal.

– Lagar och förordningar.

– Krav på produkter och tjänster.

– Standarder för systematiska arbetssätt i förhållande till branschkrav.

Du får tips och råd kring metodiskt arbetssätt för att på ett effektivt sätt kartlägga, analysera och utveckla verksamheten. Du kommer också få ta del av några exempel på framgångsrika kartläggningar.

De som tar er igenom ämnet under seminariet är Anne-Louise Hallin, Affärsrådgivare på EY och JanE Larsson, VD på 2conciliate Business Solutions.

Läs inbjudan från EY här och anmäl dig här!

JanE Larsson

VD

+46 70 787 50 25
jane@2c8.com