Bli en del av Värmlands mest spännande företag!

Som Compare-företag blir du del av ett spännande kluster av företag, organisationer och offentlig sektor som tillsammans verkar för ökad tillväxt, innovation och kompetens inom den digital sektorn. Tillsammans gör vi Värmland till en ännu attraktivare digital region!

Säkra framtidens digitala kompetens

Digital affärsutveckling och innovation

Tillsammans skapar vi en attraktivare digital region

Vad ingår?

Test

Som Compare-företag blir du del av ett spännande nätverk av företag i Värmland som alla verkar för ökad tillväxt, innovation och kompetens inom den digital sektorn. Tillsammans gör vi Värmland till en ännu attraktivare digital region!

Test 2

Inom Compare hittar du nya samarbetspartners och kunder. Tillsammans skapar vi möjligheter för nya affärer och samarbeten inom det digitala.

Ditt företag får en egen sida på compare.se där kunder, samarbetspartners och framtida medarbetare kan hitta och se era unika kompetenser och inriktningar. Ditt företag blir sökbart i vår digitala matchningstjänst för företag och organisationer som söker digital kompetens. Compare-företag kan gratis lägga in rekryteringsannonser och nyheter på Compare.se

Som Compare-företag har du möjlighet att delta i digitala innovationsprojekt tillsammans med företag, myndigheter och forskning. Du får möjligheter att affärsutveckla i fokuserade nätverk med företag och organisationer från andra branscher för nya perspektiv.

Du tar del av den senaste kunskapen och trenderna inom det digitala genom en aktiv omvärldsbevakning. Vi möts och utvecklats tillsammans på gemensamma föreläsningar, konferenser och workshops med framtidsinriktade teman.

Ditt företag har möjlighet att delta i de kompetenssatsningar som vi gör för att få fler unga och studenter att söka sig till den digitala sektorn och får möjlighet att direkt träffa potentiella framtida medarbetare.

Genom att delta i och driva olika typer av satsningar och projekt kan Compare skapa nya möjligheter för dig som medlemsföretag inom viktiga framtidsfrågor.

En gång om året har vi en årlig medlemskonferens för alla Compare-företag där du har möjlighet att påverka inriktningen framåt men också nätverka och umgås med medarbetare från andra Compare-företag.

Vi arrangerar studieresor till intressanta företag och platser, arrangerar TechTalks kring aktuella ämnen och bjuder in till en öppna aktiviteter där du har möjlighet att träffa andra Compare-företag, tänkbara kunder och nya kontakter.

Compare samverkar nära forskning och akademi för en aktiv kompetensförmedling mellan företag och universitet inom det digitala området.

Som medlemsföretag i Compare har ditt företag ett antal rabatter och medlemserbjudanden som gäller för alla medarbetare, ofta även för dig som privatperson. Som Compare-företag har t ex alla medarbetare 50% på medlemsavgiften i Be Digital-nätverket.

Men framför allt är du med och bidrar till att göra det möjligt att utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för tillväxt inom den digitala sektorn och ett hållbart och ännu skönare liv i framtiden här i Värmland!

1 anställd: 2 500 kronor/år. 2 - 10 anställda: 5 000 kronor/år. 11 - 25 anställda: 10 000 kronor/år. 26 - 50 anställda: 25 000 kronor/år. > 51 anställda: 50 000 kronor/år.
Hoppa till verktygsfältet