Xmentor har sedan starten 1999 framgångsrikt lett både små och stora förändringar i olika organisationer och branscher. Vi består idag av 25 konsulter med huvudkontor i Karlstad och kontor i Stockholm. Våra kundrelationer är många och långa – ett bevis på att vi kan förändring.

Verksamhetsområde:

Xmentor går in och operativt leder och stöttar organisationer i deras förändringsarbete. Vi bidrar även med ledningsstöd på det strategiska planet.

Tjänster:

Vi levererar hela lösningar där vi tillsätter ett komplett team för ett förändringsarbete men också enskilda tjänster som projektledare eller tillfällig chef. Våra verksamheter är många men vi är särskilt stora inom tåg, energi och offentlig sektor.

Kompetens:

Genom att sätta ihop skickliga, prestigelösa och samarbetsstarka team kan vi bistå våra kunder vid planerade eller oplanerade förändringar. Oavsett om det handlar om ett stort tekniskt projekt eller en organisationsförändring säkerställer vi ett snabbt genomförande och långsiktiga effekter.

Xmentors styrka är våra konsulter som med varierande kompetenser och erfarenheter inom ledningsarbete, verksamhetsutveckling och affärsutveckling är vår viktigaste tillgång.

i-fokus-xmentor