Med 30 års erfarenhet i IT-branchen, inom både privata och offentliga organisationer, har Westmount en bred erfarenhet av att skapa värde för sina kunder.

Rollerna spänner över utvecklare, teamledare, lösningsarkitekt, verksamhetsutvecklare samt under senare år framför allt som coach och utbildare inom agila arbetssätt.

Vi har lång vana av att leda och driva utvecklingsarbete och olika typer av förstudier med workshops och krav/behovsanalys samt att koppla ihop processen från krav/behov till leverans.

De senaste uppdragen har inneburit coachning av team i agila arbetssätt på bl.a. Scania och Epiroc.

Inspirationsföreläsning om att jobba agilt!

  • Ca 1 timme
  • Pris 5 000 kr + moms upp till 20 deltagare
  • Vi kommer till er

Vill ni kickstarta resan mot ett mer agilt arbetssätt så är en föreläsning för hela gruppen ett bra sätt!

Vi levandegör och konkretiserar de agila värden som är basen för att komma in rätt i arbetet från början och vad som är skillnaden mellan att göra agilt mot att även tänka agilt. Med utgångspunkt i det agila manifestets fyra värden tar vi er stegvis från grunden till den praktiska tillämpningen för ett utvecklarteam och vad det innebär i tanke och handling.

Vi avslutar med en liten blick utanför utvecklarteamet och mot de anpassningar som kan behövas i övriga organisationen för att skapa förväntad utväxling av ett agilt arbetssätt.

Intresseanmälan här!

Björn Westerberg

VD och konsult

0725-789098
info@westmount.se