I Sverige ingår bl.a Uddeholms AB, voestalpine Precision Strip AB och voestalpine Böhler Welding Nordic AB som helägda dotterbolag.

Koncernens totala årsomsättning uppgår till ca 12 miljarder Euro och antalet anställda uppgår till drygt 50.000 personer på global basis. Huvudkontoret ligger i Linz och företaget är sedan 1995 noterat på Vienna Stock Exchange. Mer information finns att läsa på koncernens hemsida (www.voestalpine.com).

voestalpine group-IT är koncernens IT-bolag med totalt drygt 650 anställda i olika länder. Bolagets mål är att hjälpa de olika koncernföretagen över hela världen att effektivisera sina verksamheter med hjälp av stabila och innovativa IT-lösningar.

voestalpine group-IT AB är det svenska dotterbolaget som har hand om alla IT-system och all IT-infrastruktur åt de nordiska koncernbolagen. Bolaget ansvarar för utveckling, drift och support av våra kunders olika IT-system så att de kan optimera alla sina kritiska affärsprocesser.