För verifiering av en organisations informationssäkerhet arbetar Veriscan Security och licenspartners med, Veriscan Rating, en unik metod att mäta informationssäkerhet på olika nivåer. Kunder är större organisationer inom privat och offentlig sektor.

● Införande av Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) ● Riskanalys med inriktning på informationssäkerhet ● Kontinuitetsplanering - att kunna upprätthålla verksamheten även då den utsätts för yttre och inre påfrestningar ● Managerade säkerhetstjänster (MSt) ● Säkerhetsmätning: Veriscan Rating är en patentsökt metod som utvecklats av Veriscan Security för att mäta informationssäkerhet i en organisation på en nivå som är relevant för just den aktuella organisationen.

● Volvofinans Bank ● Tieto R&D Services ● Rolls-Royce ● Addici ● Ticket ● Naturhistoriska Riksmuseet ● BRÅ (Brottsförebyggande rådet) ● SSAB ● Fora ● Länsförsäkringar Stockholm

Informationssäkerhet Kontinuitetsplanering Säkerhetstjänster Säkerhetsmätning ISO 27000