Vi på Two kan hjälpa dig med allt från implementation till slutanvändarsupport av affärssystem och beslutsstöd. Våra konsulter har en gedigen erfarenhet och kompetens kring verksamhetsprocesser och affärssystem i olika typer av företag och branscher. Vi brinner för att underlätta och effektivisera din verksamhet samt möjliggöra ett ökat informationsutbyte och kompetensutveckling inom din organisation.

Mer om Two

Affärssystem

Two tar ett helhetsåtagande kring affärssystemen NetSuite och Jeeves ERP hos våra kunder. Vi implementerar, vidareutvecklar, integrerar och supporterar så att kunderna kan fokusera på att vidareutveckla sin kärnverksamhet.

Beslutsstöd

Vår spetskompetens har vi på Microsoftplattformen med datalager i SQL Server och rapporter och analys i Power BI. Vi har lång erfarenhet av att analysera data från olika system och tar fram kundanpassade lösningar för olika enheter.

Kunder

Vi har kunder inom många olika branscher, men främst inom handel & distribution och tillverkning. Några av våra kunder är ELON Group, Skånska Byggvaror, Thomas Concrete Group, Pictura och Filterteknik

Victoria Oscarsson

Affärssystem & Marknad

+46 70 449 19 13
victoria.oscarsson@two.se
Visa alla kontaktpersoner