Vi på Testhuset hjälper dig när du vill rekrytera eller utveckla din organisation.

Tillsammans med våra verktyg för tester och analyser i kombination med konsulter med lång ledarerfarenhet, skapar vi varaktiga värden i företag och organisationer.

Vårt mål är att skapa motiverade medarbetare, tryggare ledare och effektivare organisationer.

För att kunna göra detta krävs kunskap om människor och deras styrkor och drivkrafter.

Därför är vår erfarenhet i kombination med kvalitetssäkrade personlighetsbedömningar och begåvningstester ett bra stöd både när du vill rekrytera och genomföra organisationsförändringar.

Läs mer på vår webb: www.testhuset.com

 

Mer information

Kompetensområden

Rekrytering, Personlighetstester, Kompetensförsörjning, Organisationsutveckling, Styrelseutvärdering, Styrelserekrytering