Swecos affärsidé är att skapa värden genom att leverera kvalificerade konsulttjänster. I Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Vårt arbete resulterar i bättre luft och renare vatten, vackra och ändamålsenliga bostäder och arbetsplatser, effektivare distribution och användning av energi, vägar och broar som gör trafiken säkrare och restiden kortare, produktion som är effektiv, lönsam och miljöanpassad.

…………………………………………..
Kompetens/Bransch/Teknik:

Swecos IT-konsulter inom geografiska data och samhällsutveckling erbjuder största möjliga kund- och verksamhetsnytta i varje uppdrag, oberoende av den underliggande tekniken. Användningsområdena är många och uppdragen kan handla om allt från att öka effektiviteten i transportsektorn och undersöka behovet av kollektivtrafik till att planera skogsavverkning eller hålla reda på vatten- och avloppsledningar. Swecos IT-konsulter är främst verksamma inom energi, infrastruktur, offentlig sektor, miljö, skog och transport.

Systemutveckling: ● Skräddarsydda applikationer ● Mobilitet ● Avancerade webbkartor ● Användarstyrd utveckling ● Testledning och testning ● Iphone-/Androidapplikationer

Datahantering och -analys: ● Datakonvertering ● Datastädning ● Datamodellering ● Geodata ● Geografiska analyser (GIS)

Verksamhetsutveckling: ● IT-utredningar ● GIM (geographic information management) ● Processkartläggning ● Nyttovärdering (PENG)

Se vår film om IT för samhällsutveckling.

 

Mer om Sweco Position

● Microsoft ● ESRI ● Pitney Bowes Business Insight ● Apple ● Autodesk ● Lantmäteriet ● PocketMobile ● Qlickview ● SAFE ● DPS ● TC connect ● Net1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ● Transportstyrelsen ● Trafikverket ● Konsumentverket ● Skogsstyrelsen ● Fortum ● Landstinget i Värmland ● Västra Götalandsregionen ● Värmlandstrafik ● Karlstad Elnät ● Karlskoga Elnät ● Grums kn ● Arvika kn ● Forshaga kn ● Torsby kn

Relaterade kompetenser

Applikationsutveckling Databaser/Datalagring Datainsamling GIS/Positionering Internettjänster Konsulttjänster Mobila applikationer Mobila plattformar Mobila tjänster SW Testing Systemutveckling Verksamhetsutveckling Webblösningar Android Autodesk iPhone/iPad PWiz-GE Apple Autodesk DPS ESRI Lantmäteriet Microsoft Net1 Pitney Bowes PocketMobile Qlikview SAFE TC connect