Stamford är ett produktorienterat företag som utvecklar och marknadsför specialsystem för dagligvaru- och detaljhandeln samt affärssystem för fastighetsförvaltare. Våra kunder finns i Sverige och Norge och vår målgrupp är företag inom detaljhandel och fastighetsförvaltning.

Mer om Stamford

Coop Värmland, Vänerförvaltning.