Vi är en helhetsleverantör av intranätslösningar och externa webbplatser och vill gärna vara med hela vägen från idé, koncept, strategi och genomförande till införande, förankring och uppföljning. Vi tycker om att starta vårt samarbete tidigt på resan, när behov och effektmål ska identifieras och formuleras – för att lägga en så bra grund som möjligt för utveckling och införande, och inte minst för uppföljning efter projektet.

Vi bygger framgång för våra kunder, partners och oss själva genom att använda metodik i framkant, alltid se till att vi har bäst kompetens och genom att agera seriöst och långsiktigt. Vårt mål är att vara den ledande leverantören av intranätslösningar i Sverige.

Vi liksom många andra bolag är helt beroende av våra medarbetare. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. På Soleil arbetar vi därför kontinuerligt med att ha en trivsam arbetsmiljö, att våra medarbetare har intressanta arbetsuppgifter och att samtliga medarbetare har goda utvecklingsmöjligheter.

Vi tror på att göra saker tillsammans för att skapa trivsel. Och vi är helt säkra på att man presterar bättre om man har en bra balans mellan jobb och fritid. Det tror vi ger livskvalitet.

Teknikkompetens

Java, Javascript, HTML5, CSS3, Less, .Net, Angular, jQuery, Sitevision, Sharepoint, Webservices, Portlets, Mule, Scrum och Git.

Certifieringar/Partners

Soleil är officiell samarbetspartner till SiteVision, som är den högsta nivå för en partner till SiteVision. Det betyder att de har erfarenhet från flera införanden av SiteVision med minst två certifierade SiteVisionkonsulter i teamet. Soleil har dock satsat på att certifiera samtliga konsulter på företaget. Dessutom är alla konsulter högutbildade, med civilingenjörs-, dataingenjörsexamen eller motsvarande. Alla Soleils utvecklare har också genomgått Funkas utbildning om WCAG 2.0 med fokus på nivå AA.

Kundreferenser

Soleil har levererat en lång rad externa webbplatser och intranät i SiteVision. De mest uppmärksammade projekten har också varit finalister till eller vunnit SiteVisions pris Guldhanden. Några exempel är: • Collectum - Årets bästa intranät (vinnare 2018) • Centerpartiet - Årets bästa kommersiella webbplats (vinnare 2017) • Pensionsmyndigheten - Årets bästa intranät (vinnare 2016) • CSN - Årets bästa intranät (vinnare 2015) • Lidingö stad - Årets bästa offentliga intranät (vinnare 2014) • Vakin – Årets bästa kommersiella webbplats (finalist 2018) • Tyresö kommun – Årets bästa offentliga webbplats (finalist 2018) • Örebro kommun – Årets bästa intranät (finalist 2018) • Botkyrka kommun – Årets bästa intranät (finalist 2017) • Örebro kommun – Årets bästa offentliga webbplats (finalist 2017) • Kalmar kommun – Årets bästa offentliga webbplats (finalist 2017)