Genom testning och kvalitetssäkring bidrar Nordic Medtest till säkrare och mer användbar IT i vården.
Det gör vi genom att alltid ta hänsyn till hela ekosystemet för e-hälsa och genom att arbeta enligt ett livscykelperspektiv där test och kvalitetssäkring är centralt hela vägen från idé till avveckling. Vi är en oberoende aktör som är öppen för alla som behöver testa och kvalitetssäkra IT-lösningar inom vård och omsorg.

Dotterbolag till Inera AB

Hos Nordic Medtest är vi experter inom: Interoperabilitet (förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information) Användbarhet (användarvänlighet, funktion och prestanda) Informationssäkerhet (säkerhet, sekretess och integritet) Lagar & förordningar Inom dessa områden kan vi förutom ett antal tjänster erbjuda expertstöd, rådgivning, testutbildningar och utvecklingsstöd.

Nordic Medtest besitter den breda teknikkompetens som krävs i ett komplext e-hälsosystem. Exempel på områden är Service oriented architecture, Webservices, XML, RIV-TA, SoapUI, Linux, Windows, Ansible, Docker, Javascript, Scripting, GIT, Jira, Confluence, Continua , IHE, Protractor, Cucumber, Selenium, etc.

Nordic Medtest har ett ledningssystem som är certifierat för informationssäkerhet och kvalitet enligt ISO-27001 respektive ISO-9001.

Inera AB, samtliga 21 landsting och regioner, Socialstyrelsen, SKL, Oslo Universitetssjukhus, Capio, Tieto, Cambio, Evry, Telia, Saab, ÅF, Softronic, Svensk eID, CGM, Siemens, CGI, etc.