Företaget är sprunget ur konsultvärden, där vi över lång tid sett stora möjligheter för marknaden att skapa effektivitet och erhålla kostnadsfördelar genom att nyttja smarta produkter som effektiviserar inom integrationsområdet.

Nodinite har som målsättning att leverera de absolut bästa produkterna till marknaden inom integrationsområdet, och till en investering som mycket snabbt och tydligt skall kunna räknas hem utifrån flera perspektiv. Nodinite utvecklar, äger, säljer och förvaltar sina produkter. Företaget har tecknat avtal med flera större aktörer inom IT-branschen att sälja produkterna.

Nodinite är inte riktad mot någon speciell bransch. Våra produkter är för de som har något behov av att övervaka system och som vill ha full kontroll över sina integrationer.

HTML(5) CSS(3) JavaScript C# ASP .NET ASP .NET MVC Microsoft Visual Studio Microsoft BizTalk Microsoft SQL Server T-SQL SQL Microsoft Windows Azure

iBiz Solutions, Enfo

Nodinite har flera goda och relevanta referenser vilka nyttjar Nodinite och andra produkter Om du önskar referenser från företag som använder våra applikationer och verktyg så kontaktar ni Lasse Lund så ser han till att ni får den information som önskas.