LIFE (Life International Foundation for Ecology) har som målsättning att bidra till en hållbar utveckling på lokal och global nivå. Detta sker genom utbildning, rådgivning, projektsamverkan samt stimulans av internationella affärsrelationer mellan människor, företag och institutioner.

LIFE Academy erbjuder utbildningar inom området hållbar utveckling, främst genom de internationella kurserna  ”IT Management – a holistic approach to ICT and Sustainable Development”, ”Sustainable Development with focus on Climate Change”, ”ICT and Pedagogical Development”, ”Efficient Energy Use and Planning” samt ”Wind Power Development and Use”, de tre sista i samarbete med Sida. Kurserna vänder sig till deltagare från Asien, Afrika och Latinamerika.

Alla kursdeltagare blir efter genomgången kurs medlemmar i LIFEs globala kunskapsnätverk, som idag har över 1500 medlemmar i ett 80-tal länder.

Just nu bedrivs även projektet Sustainable Business Cleantech som syftar till att stötta miljöteknik företag att växa och etablera sig på tillväxtmarknader.

Bo Gillgren

Senior Officer

+46(0)54- 18 75 15
bo.gillgren@life.se