Vår affärsidé är att äga, förvalta och utveckla vår el- och bredbandsnät. Vi tillhandahåller säker och prisvärd transport av el- och bredbandstjänster inom Karlstads kommun med stor lyhördhet för kundernas behov. Vårt mål är att vi ska leva upp till våra kunders förväntningar på nättjänster för el och bredband och därigenom på bästa vis bidra till den övergripande visionen ”Karlstad 100 000”. Vår vision är att vi ska leverera nätverk i världsklass i framtidskommunen Karlstad.

Vi på Karlstads El- och Stadsnät har två affärsområden, elnät och stadsnät.

Vi ansvarar för elnätet i centrala Karlstad, tätorten. Vårt elnät håller en så kallad Trippel-A-märkning, vilket är den högsta krediteringen i Soliditets värderingssystem. Vi bygger morgondagens elnät med bästa förutsättningar för smart, uppkopplad teknik. Vi satsar även stort på laddinfrastruktur för elbussar och -bilar.

Vårt stadsnät är ett öppet fibernät där kunderna själva väljer vilka tjänster de vill använda. Alla leverantörer i nätet konkurrerar på lika villkor, vilket ger våra kunder bättre tjänster till lägre pris. Vi arbetar dagligen med att rusta Karlstad för morgondagens teknik.