Vi utvecklar system som ska stödja vården i det dagliga arbetet. Tillsammans med läkare, sjuksköterskor och farmaceuter har vi sedan början av 90-talet format specialistsystem inom komplicerade och riskfyllda områden. Bland annat har vi utvecklat system för diabetesvården, hjärtvården, waranmottagningar och cytostatikabehandlingens vårdkedja.