IT-drift är vad vi arbetar med. Outsourcing av IT-drift är det du som kund köper av oss. IT-drift är ett kort ord men dess påverkan på en organisations verksamhet är alltid långtgående. Ett kort ord till trots; -innebörden är bred. För oss är IT-drift den plattform alla verksamheter behöver för att köra sina program och filer.

Att köpa IT-driften som outsourcad tjänst innebär att köpa det som en avtalad funktion där leveransen sker från våra drifthallar, eller från andra leverantörer via oss, – det man kallar hybridmoln eller hybriddrift.

IT-mästaren är även en Internet Service Provider (ISP) och en Local Internet Registry (LIR) det vill säga; vi levererar internetanslutningar, punkt till punkt förbindelser och andra datakommunikations tjänster. Till kunden når vi genom fiber och kopparförbindelser från kabelägare så som Skanova, kommunala stadsnät eller andra ägare av själva kabeln. Vi kontrollerar vårt eget nät och har på så sätt makten över tekniken även om kabeln ägs av andra.

IT-mästaren har under 2015 etablerat en mindre verksamhet för systemutveckling. Där hög kompetens inom MS SharePoint, MS Dynamics CRM är hörnstenarna.

Vi är i dag 70 anställda. Kontor i Stockholm, Örebro och Karlstad. Datacenter i Örebro, Karlstad och Stockholm. IT-mästaren äger drifthallarna själva (med undantag för Stockholmshallen där vi är inhyrda).