BEHOVSBASERAD IT PÅ INSIDAN

Med lång och bred erfarenhet fungerar vi som rådgivaren/beställare på kundens sida med att analysera, inspirera och genomföra initiativ på operativ och strategisk nivå.

Företag använder vår erfarenhet för att förstärka sin IT-kompetens gällande IT-struktur, strategi, upphandling samt projektledning. Läs mer om våra tjänster nedan:

 

Låt oss tillsammans med er framtidssäkra er verksamhet.

Daniel Jarmyr

Rådgivare/Partner

+46 70 354 76 44
daniel.jarmyr@involvus.se

Johan Olsson

Rådgivare/Partner

+46 70 662 06 00
johan.olsson@involvus.se