Greenfinger arbetar med utveckling av företag. Vi hjälper företag att frigöra sin kompetens. Hjälper till att ta tillvara på och utveckla den kompetens som redan finns. Helst arbetar vi utifrån individperspektivet, enligt filosofin att trygga individer ger trygga grupper, och trygga grupper ger trygga företag som producerar och ger inkomster.

Låter det konstigt? Tja, kanske. Men grunden för ett långsiktigt välmående och fungerande företag är, när det kommer till kritan, att ha motiverade och producerande medarbetare. Kan man behålla och utveckla den kompetens man har, då blir det också lättare att knyta till sig ny kompetens när det behövs.

Som företagsledare eller ägare vill du ha ett företag som ger vinst. Och genom att stimulera företagets alla delar och nivåer skapar du förutsättningar för organisationen att nå sin fulla potential.

För att göra det startar vi en process. Tillsammans.

Greenfinger AB erbjuder:
Företagsutveckling: Gruppen, Ledningen, Individen, Processerna
Konsulttjänster: Kvalitetssystem, Informationssäkerhet, Riskanalys, Riskhantering, Utredningar, Processanalys, Projektledning.