Elastic Mobile är certifierad AWS Consulting Partner och AWS Program Reseller, och har gedigen erfarenhet av design, implementation och drift av molnbaserade lösningar för små, medelstora och stora företag och organisationer.

Vi har kontor i Karlstad, Lund och Stockholm.

Design, migrering och drift av IT i molnet
Elastic Mobile har utarbetat en process för att driva IT-molnprojekt med fokus att migrera verksamhetsystem samt bygga kompetens och förståelse för molnbaserade lösningar.

Processen innebär initial kunskapsuppbyggnad av kundens befintliga IT-personal, test och ”proof-of-concepts” till driftsättning och förvaltning av molnmigrerade driftskritiska verksamhetssystem.

Vid projektets avslutning erbjuder vi kunden ett avtal runt drift, övervakning och förvaltning av lösningen i linje med nivå som kunden önskar.

Strategiarbete: IT-moln

Vi har utvecklat ett strategiupplägg där vi erbjuder företag som vill komplettera befintlig IT-strategi med molnaspekter.

I upplägget ingår intervjuer, översiktlig inventering av verksamhetssystem och infrastruktur samt en beskrivning av rekommenderade vägval och strategier runt IT-moln med avseende på företagets nu-läge. Resultaten presenteras i workshop-form samt i rapportdokument.

Samtliga molningenjörer på Elastic Mobile är AWS-certifierade och vi har ett 100% fokus på molnbaserad IT.