Effect Management grundades 1989 i Karlstad som ett utmanaralternativ till “de stora” konsultföretagen från storstäderna. Effect kombinerar det strukturella och det kulturella i företags- och verksamhetsutveckling. Vi vet att all utveckling är fasberoende och att olika kompetens och metoder behövs i olika faser. Därför har Effect ett brett spann av kompetensprofiler där vi oftast är flera som arbetar tillsammans i våra uppdrag. Effect har idag 18 medarbetare och ett nätverk av kompletterande aktörer.

På Effect vill vi lyfta fram ledaren som en social arkitekt, vikten av relationsbaserade förmågor, men också förmågor kopplade till att bygga strukturer i en organisation vad avser både ledning och styrning och det allt större behovet av samverkan mellan människor, maskiner och data. Ett ökat fokus på tillit, relationer och hur samarbeten utvecklas genom digitala och fysiska möten blir därmed centrala i det moderna ledarskapet.

Vi har en nära koppling till akademin och samarbetar med såväl Handelshögskolan i Stockholm, Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, Mälardalens Högskola, som med enskilda skickliga forskare från universitet och högskolor i Sverige och Europa.

 

● Ledarskap ● Affärsmannaskap ● Varumärke ● Management ● Strategi ● Ledningsgrupp Genom vår egna erfarenhet av komplexa utmaningar, vårt samarbete med akademin och vårt utmanande förhållningssätt, driver vi mänsklig, organisatorisk och affärsmässig tillväxt. Vi har specialiserat oss inom utveckling med utgångspunkt ibland annat strategi, varumärke, affärsmannaskap, ledarskap, ledningsgrupp och individ. Vid sidan av konsultverksamheten ger vi även öppna och skräddarsydda utbildningar baserade på vår erfarenhet från managementkonsulting och akademin. Vi har dessutom ett internetbaserat affärssimuleringsverktyg för utbildning i affärsmannaskap; Simbiz.

● OAK ● MBTI ● PAPI ● EQI ● ICF Coaching

● Andritz ● Tieto ● Ostnor ● Karlstads Universitet ● Uddeholm ● Rolls-Royce ● Billerud ● IFL vid Handelshögskolan i Stockholm ● Stora Enso

Anne-Charlotte Sverkström

Konsultchef

+46 70 603 48 95
anne-charlotte.sverkstrom@effect.se

Tynäsgatan 14 (Inre Hamn)
65224, Karlstad

+46 (0) 54 10 00 11

info@effect.se

http://effect.se/

Kontakta oss