CStep är ett konsultföretag som jobbar inom IT med inriktning på att hjälpa andra företag att använda, optimera och komplettera sina system för att jobba effektivare.

Analysera arbetsprocesser och användandet av befintliga verktyg och vidta åtgärder för att säkerställa att dessa är korrekta och används på bästa sätt.

Utför även installation, drift och underhåll av Microsoft server- och klientlösningar.

…………………………………………..

Kompetensområden:

  • Verksamhetsanalys
  • Systemintegrationer
  • Dokumenthantering och LCI

…………………………………………..

Branschkompetens:

Tillverkande industri

…………………………………………..

Teknikkompetens:

  • Programmering (.Net, T-SQL, PL/SQL, VB, Lisp etc)
  • CAD (Autodesk)
  • Drift/underhåll (MS Server, Windows, Office)
  • DB-administration (SQL-server, Oracle)

…………………………………………..

Kundreferenser:

  • Valmet AB
  • GL&V AB
  • Eureka AS