Fokuserad på Microsoftutveckling främst mot molnlösningar

Bank Finans, Industri, webb handel, Offentlig sektor

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)