Med Accountor som redovisningsbyrå når du längre, du frigör resurser och fattar bättre affärsbeslut.

Vi bryr oss om dig och ditt resultat – vi kallar det Passion For Results.

Välj mellan att lägga ut hela ekonomin eller ta hjälp med ett specifikt problem.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

Mer om Accountor

Alla företag är olika och dina behov förändras över tid. Med Accountors ekonomitjänster har du stor valfrihet och kan uppnå din önskade balans mellan frihet och kontroll. Välj mellan att lägga ut hela ekonomin eller ta hjälp med ett specifikt problem. Vi kan hjälpa dig med redovisning, löner, interim, rådgivning, moderna HR-tjänster och rekrytering. Vi hjälper dig att digitalisera din redovisningslösning. Vi arbetar också med det kompletta webbaserade affärssystemet Xledger, där vi är den svenska partnern med längst erfarenhet av systemet. Har du eller vill starta verksamhet i Norge? Vi bidrar gärna med vår kunskap för att hjälpa dig nå bästa resultat. Hur kan vi hjälpa dig?

Accountor Karlstad har kunder inom både privat och offentlig sektor samt kunder med verksamhet i både Sverige och Norge. Kunderna varierar från mindre enmansföretag upp till noterade koncerner. Kunder som outsourcat hela ekonomiavdelningar till Accountor Karlstad omfattar företag med < 1 msek upp till 2000 msek i omsättning. Ett av våra fokusområden är projektorienterade verksamheter. Branschmässigt finns huvuddelen av våra kunder inom tillverkande industri, tjänste-/konsultföretag, handel, bygg och entreprenad, restaurang och projektledningsrelaterad verksamhet m fl.

Inom Accountor Karlstad finns certifierade konsulter för implementering av affärssystemet Xledger. Baserat på den s k XIM (Xledger Implementation Manager) projektleds kundens byte av affärssystem på ett effektivt och kvalitetsstyrt sätt. Accountor Karlstad har även konsulter vana att bygga upp applikationer i Hogia Lön Plus för integrering med affärssystem, tidssystem mm.

Vi som arbetar inom Accountor Karlstad har förmånen att få arbeta med ett varierande kundunderlag. Företaget har i dagsläget ett drygt 100-tal kunder i Sverige och ett 40-tal i Norge. Kontakta oss för referenser.

- Administrativa system - Affärssystem - Bemanning - Ekonomisystem - Installation/Support - Kompetensförsörjning - Konsulttjänster - Ledarskap Outsourcing Processutveckling Projektledning Systemutveckling Utbildning Xledger

Madeleine Marthinusen

Team Manager Affärskonsulter

070-339 41 64
madeleine.marthinusen@accountor.se