Hitta företag och kompetens inom den digitala sektorn i Värmland

Tillsammans med närmare 100 företag driver vi digital utveckling och innovation! Företagen som är med verkar inom konsultbolag, produktbolag, reklam-, -webb och kommunikationsbyråer, managementföretag, utbildningsföretag och telekombolag.

Välj vy:


Stretch

Skandinaviens mest erfarna Atlassiankonsulter Tänj på gränserna för dina Atlassian-produkter och uppnå mer tillsammans med Stretch förstklassiga Atlassians-experter. Fokusera på din kärnverksamhet och dra nytta av att våra konsulter hanterar dina Atlassian-verktyg. Tillsammans med våra kunder skapar vi kostnadseffektiva lösningar som ger verklig nytta i form av lönsamhet och konkurrenskraft. Våra leveranser kännetecknas av omtanke, verksamhetskunnande samt spetskompetens inom Atlassians produktportfölj. Stretch Atlassiankonsulter hör till Skandinaviens mest erfarna och flertalet har jobbat med Atlassian-produkter sedan 2004. Kombinera metod och verktyg Genom agil coachning av certifierade Scrum Master kombinerad med djup verktygskunskap låter vi dig maximera styrkorna i JIRA och Confluence. Vi kan även hjälpa till med att anpassa era processer enligt ITIL eller PM3. Eller varför inte uppgradera er versionshantering och köra GIT med Atlassian-produkten Stash? Uppstart, införande och utbildningar Vår långa erfarenhet av att driftsätta ärendehanteringssystem och samarbetsplattformar såsom JIRA och Confluence bidrar till en lyckad start. Vi hjälper dig med installation, konfiguration och uppgraderingar. Vi kan även utöka applikationernas funktionalitet och användningsområden genom tillägg och integrationslösningar. Bibehåll även all historik från ert tidigare ärendehanteringssystem, wiki, versionshanteringssystem. Vi har mångårig erfarenhet av migreringsprojekt och mappning av data från tex ClearQuest, ClearDDTS, Bugzilla, Trac e.t.c Redo för nästa steg? Boka våra skräddarsydda workshops och utbildningar som passar just er organisations behov. Förvaltning och support Fokusera på er kärnverksamhet och låt våra Atlassian-experter administrera och underhålla era JIRA, Confluence och Stash installationer. Vill eller kan ni inte köra verktygen i er egen servermiljö? Stretch löser er hosting med JIRA SaaS, ett verktyg som möjliggör egna anpassningar.. Vi driftar alla era Atlassianprodukter, antingen i er miljö eller i vår lösning. Kontakta oss för mer information. Licensförsäljning Förenkla din licenshantering och bli fakturerad i svenska kronor. Vi hjälper dig med nya, utöknings-, förlängnings- eller marketplacelicenser. Atlassians produkter hjälper globala innovatörer såväl som de allra minsta organisationerna att planera, bygga och leverera kvalitativa produkter. Över 50 000 stora och små organisationer – däribland Citigroup, eBay, Netflix, Coca-Cola och United Airlines – använder Atlassians ärendehantering, samarbetsplattformar och programutvecklingsprodukter för att arbeta smartare och leverera högkvalitativa resultat i tid. Med sin bakgrund inom mjukvaruindustrin har Atlassian många kunder från just den sektorn men Atlassians produkter har utvecklats att passa även andra verksamheter. Konfigurationsmöjligheterna gör att produkterna idag används exempelvis inom offentlig sektor för verksamhet- och målstyrning, dokument och versionshantering inom kommuner, tjänstebilsprocesser inom HR-avdelningar, Helpdesk på försäkringsbolag, samt incidentrapportering inom livsmedelsindustrin. Vi brukar säga att allt som har ett flöde och behöver en process passar verktyget Jira utmärkt till. Stretch har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Växjö och Karlstad

Sweco

Swecos affärsidé är att skapa värden genom att leverera kvalificerade konsulttjänster. I Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Vårt arbete resulterar i bättre luft och renare vatten, vackra och ändamålsenliga bostäder och arbetsplatser, effektivare distribution och användning av energi, vägar och broar som gör trafiken säkrare och restiden kortare, produktion som är effektiv, lönsam och miljöanpassad. ………………………………………….. Kompetens/Bransch/Teknik: Swecos IT-konsulter inom geografiska data och samhällsutveckling erbjuder största möjliga kund- och verksamhetsnytta i varje uppdrag, oberoende av den underliggande tekniken. Användningsområdena är många och uppdragen kan handla om allt från att öka effektiviteten i transportsektorn och undersöka behovet av kollektivtrafik till att planera skogsavverkning eller hålla reda på vatten- och avloppsledningar. Swecos IT-konsulter är främst verksamma inom energi, infrastruktur, offentlig sektor, miljö, skog och transport. Systemutveckling: ● Skräddarsydda applikationer ● Mobilitet ● Avancerade webbkartor ● Användarstyrd utveckling ● Testledning och testning ● Iphone-/Androidapplikationer Datahantering och -analys: ● Datakonvertering ● Datastädning ● Datamodellering ● Geodata ● Geografiska analyser (GIS) Verksamhetsutveckling: ● IT-utredningar ● GIM (geographic information management) ● Processkartläggning ● Nyttovärdering (PENG) Se vår film om IT för samhällsutveckling.  

Symetri

Symetri Facility Management helt kort Symetri FM’s kunder är alla typer av fastighetsägare. Många kommunala bostadsbolag, landsting och kommersiella fastighetsägare använder våra system och tjänster för en effektiv fastighetsförvaltning. Till dags datum hanteras nära 100 milj. kvm byggnadsarea i våra system. Det gör oss till marknadsledare när det gäller att göra byggnadsinformation tillgänglig. Vi erbjuder kunskap och system som hjälper dig och din verksamhet att göra mindre fel och mer rätt. Med dina fastighetsdata i ordning och tillgängliga för daglig användning får du mindre orosmoment och mer koll. Du behöver lägga mindre tid åt saker som inte skapar nytta och mer för sånt som gör det. Och med en bättre och mer lönsam verksamhet som resultat. Att fånga in och vårda alla data, smart. Genom vår Symetri FM SERVICES (fd Arkivtjänst) kan vi ta hand om alla befintliga källor till data och göra dessa strukturerade och tillgängliga. Saknas data, eller är otillförlitliga, kan vi t ex genom laserscanning återskapa och säkra kvaliteten. Kvaliteten på dina data sätter avgörande förutsättningar för kvaliteten på driften. Att använda data effektivt, varje dag I Symetri FM ACCESS (fd. HyperDoc) har du en lösning för alla behov och medarbetare. Ett gemensamt ställe där alla nödvändiga data kan hanteras och användas. Från avancerade 3D modeller till enklare underlag som inskannade ritningar, kan du ta fram underlag för kostnadseffektiv förvaltning, internhyreshantering, mått och areor, presentationer och korrekta underlag och arbetsorder. Utbildning och support – så klart Symetri FM erbjuder naturligtvis utbildning och support i de programvaror vi levererar samt för byggprocessen i sin helhet. Vi erbjuder support i form av klassisk helpdesksupport både via telefon och webb, och med möjlighet till uppkoppling över internet för att effektivt kunna stötta er i den dagliga verksamheten. Vårt synsätt kan förkortas till BLM Utifrån vår helhetssyn utvecklar vi ständigt stöd för informationshantering i en byggnads eller anläggnings hela livscykel – från tidiga skeden till drift och förvaltning. Vi erbjuder stöd och lösningar som förbättrar kommunikationen och effektiviserar processen för alla inom bygg- och fastighetsbranschen som strävar efter kostnadseffektivitet och ökad kvalitet. Vi kallar det Building Lifecycle Management – BLM.

Telia Company

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 400 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Det digitala samhället är en global rörelse. Genom att vara uppkopplad kan människor över hela världen upptäcka, uppfinna och dela. Och detta är vårt uppdrag. Vår passion. Allt vi gör handlar om att koppla upp världen. Nu tar vi nästa steg. För när världen utvecklas måste vi också göra det. Vi måste fortsätta vara relevanta för våra kunder och vara deras fönster mot den uppkopplade världen. Vi har bestämt oss för att skapa nya generationens telekomföretag. Nätverk är vår kärna – vi kommer alltid att ge våra kunder bästa uppkopplingen – men nu går vi också in på nya områden. Vi ska koppla upp och koppla ihop allt från vardagsrum till styrelserum, från surfplattor till Teslabilar och från hemmaprodukter till affärsprocesser. För vi vill att den uppkopplade världen ska nå längre. Inkludera fler människor. På Telia Sverige i Karlstad finns flera av Telias verksamheter representerade. Totalt arbetar här ca 180 medarbetare. Vi har butiker på Järnvägsgatan samt Bergviks Köpcentrum. På Televägen inryms den centrala driftledningen, Control Center med närliggande verksamhet, och här arbetar ca 100 medarbetare. På Tullhusgatan finns övrig verksamhet, ca 80 personer, tillsammans med det helägda dotterbolaget Cygate som i sin tur äger Ipeer.  

Tieto

Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder, förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med cirka 18.000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen inom IT. Tieto erbjuder: IT-tjänster: ● Business intelligence ● Enterprise Content Management ● Infrastrukturtjänster ● Modernisering av äldre programvara ● Microsoft solutions ● Open source ● Oracle solutions ● SAP solutions ● Testing as a service ● Tjänstestyrning och samverkan ● Övergång och transformering FoU-tjänster: ● Embedded System Solutions ● Machine-to-Machine (M2M) Solutions ● Mobila lösningar ● Software Development Efficiency Outsourcing: ● Tjänster för affärssystem ● Applikationsverksamhet ● Kapacitetstjänster ● Informationssäkerhetstjänster ● Konsolidering och optimering ● Hantering av den digitala arbetsplatsen ● Serververksamhet ● Servicecenter och teknisk support ● Unified Communication & Collaboration Konsulttjänster och digitala tjänster: ● Tekniska konsulttjänster ● Affärskonsulttjänster ● Digital Customership ● Tieto Future Office® ● Financial value chain ● PPS (Praktisk ProjektStyrning) ● Utbildning Molntjänster: ● Tieto Integration Platform as a Service ● Tieto Unified Communications as a Service Branschspecifika lösningar: ● Bank och försäkring ● Energi ● Fordon ● Handel ● Logistik ● Media ● Offentlig sektor ● Olja och gas ● Skog ● Telekom ● Tillverkning ● Vård, omsorg och skola  

Häng med bortom morgondagen

Som medlem i Compare bidrar du till att utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Tillsammans driver vi digital utveckling och innovation!

Gå med i Compare